Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.12.2012 19:00

Doh-bree Veh-Cherr s Tomášem Halíkem

Doh-bree veh-cherr je série pravidelných setkání s významnýmí českými a americkými osobnostmi v Českém centru New York. Hostem setkání prosinci je profesor Tomáš Halík.

Připojte se k neformální diskuzi o aktuálních kulturních otázkách, nových projektech a dalších zajímavostech.

Tomáš Halík

1966-71 studium sociologie a filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; PhDr. 1972. (1968 semestr na University of Wales v Británii). 1984 atestace z klinické psychologie.

Teologii studoval v tajných kurzech v Prahy (žák Josefa Zvěřiny) a po r. 1989 postgraduálně na Papežské Lateránské univerzitě v Římě (ThLic); habilitace z praktické teologie na Papežské teologické fakultě ve Wroclawi (Dr.hab. v teologii). 1992 habilitace pro obor sociologie na FSV UK, v r. 1993 jmenován docentem, v r. 1997 profesorem Univerzity Karlovy.

Do r. 1989 z politických důvodů nemohl přednášet na vysoké škole, pracoval jako psycholog v průmyslu a později jako psychoterapeut drogově závislých (1984-90). Působil v kulturním a náboženském disentu - v "bytových seminářích" a samizdatu. 1978 byl tajně vysvěcen (v bývalé NDR) na kněze a v 80tých letech patřil k nejbližším spolupracovníkům kardinála Tomáška.

V letech 1990-93 byl generálním sekretářem Biskupské konference ČR a pedagogem KTF UK ; Jan Pavel II. ho jmenoval konzultorem Papežské rady pro dialog s nevěřícími.

Nyní je profesorem sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, rektorem univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze (od února 1990) a prezidentem České křesťanské akademie (od prosince 1990).

Po r. 1989 navštívil všech šest kontinentů - podnikl studijní cesty, příp. přednášel na pozvání zahraničních univerzit v řadě zemí Evropy, v USA, v Latinské Americe, v Asii (Indii, Japonsku, Taiwanu) a Africe (Egypt); 2002 se účastnil expedice do Antarktidy. Jako hostující profesor působil na univerzitě v Pittsburgu (1999), na univerzitách v Oxfordu (2001) a Cambridge (2003). Účastnil se rozhovorů s představiteli různých křesťanských církví, judaismu, islámu, buddhismu a hinduismu. Je členem Evropské akademie věd a umění a řady domácích i zahraničních vědeckých společností. Publikoval přes 200 prací - knih i článků - doma i v zahraničí. Jeho knihy byly přeloženy do němčiny, polštiny, italštiny a španělštiny.

Byl vyznamenám americkou Cenou tolerance za r. 2002 a rakouskou Cenou kardinála Königa za r. 2003. Byl externím poradcem prezidenta republiky Václava Havla.

Angažuje se i ve veřejném životě, v občanských a charitativních iniciativách, působí v médiích; vyslovuje se pro toleranci a dialog mezi příslušníky různých národů, ras, náboženství a politického přesvědčení, vyjadřuje se k otázkám politické, hospodářské a vědecké etiky. Ve své vědecko-pedagogické práci se zaměřuje hlavně na filozofii a sociologii náboženství, vztah náboženství, kultury a politiky a otázky evropské kulturní identity.

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

11.12.2012 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala