Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.12.2011 18:00

Windows on Madison - Slepé skvrny

Prezentace projektu Terezy Severové pro Windows on Madison.

Slepé skvrny / Blind spots

Soubor fotografií Slepé skvrny/ Blind spots je koncipován jako instalace ve veřejném prostoru, která díky svému zasazení do přirozeného prostředí mění jeho podobu a význam. Okna jsou architektonickým prvkem, který může být chápán jako průnik mezi exteriérem a interiérem, mezi soukromým a veřejným prostorem, nebo jako zprostředkovatel dalšího rozměru světa. Manipulované fotografie, které budou umístěny v okením rámu rozvíjejí tento dialog a posouvají jej na úroveň komunikace s náhodnými kolemjdoucími. Z běžných účastníků městského provozu se stávají diváci, kteří se účastní hry s vlastním vnímáním. Jsou vyzváni, aby si kladli základní otázky o percepci skutečnosti, chápání pravdy.

Slepá skvrna je místo na sítnici, kde zrakový nerv ústí do oční bulvy a ještě není rozvětven na jemná nervová vlákna opatřená elementy citlivými ke světlu. Byla poprvé popsána v roce 1668, objevil ji fyzik Edme Mariotte. Je to místo v oku, kde chybí světločivé buňky. Díky této přirozené dispozici má každý člověk ve svém zrakovém poli oblast, kterou nevidí. Jedná se o jev, který není při běžném pozorování patrný, protože mozek pozorovatele slepé místo obrazu doplňuje.

V soudobém medializovaném světě jsme denně vystaveni přívalu faktických i obrazových informací, které nesou pečetˇautentické prezentace skutečnosti. Jsme již zvyklí vnímat tyto obrazy jako specifickou součást našeho světa. Rozumíme faktu, že ne vše co se skutečným jeví, takové opravdu je.

Jsme ale schopni opravdu kritického pohledu na svět okolo nás? Jsme pozorovatelé citliví ke všem vrstvám naší reality, k umění?

Ukazuje se, že „vidění samo je neviditelné“, a my jako vidoucí tedy nemůžeme nahlédnout, „co je vidění“ (Mitchell). Jinými slovy, zjišťujeme, že vizuální zkušenost je hluboce podmíněna kódy či protokoly té kultury, z níž vzešla. Vyvstává tedy otázka, zda jsou kultury jako specifické formy života sdílející určité způsoby vidění vůbec schopny vytvářet prostředky k překračování vlastních hranic vidění.(Mgr. Ondřej Dadejík, Mgr. Martin Kaplický – Estetická (a) vizuální zkušenost.)

Možná jsou běžnou součástí našeho vnímání jakási slepá místa, kterých si stále nejsme vědomi...

Prezentace proběhne v rámci vernisáže výstavy Prague Lost and Found

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

3.12.2011 18:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala