Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.3.2014 18:30 - 27.4.2014

You. Never Too Close

Výstava fotografií. Roman Franc, Gabriela Kolčavová, Vojtěch V. Sláma, Ondřej Žižka. Kurátor: Jan Fišer.

Fotogalerie


Vernisáž výstavy: Středa, 19. března, 18:30-20:30 hodin

YOU. Never Too Close.
Roman Franc, Gabriela Kolčavová, Vojtěch V. Sláma, Ondřej Žižka

Podívejte se na ty fotografie.
Je na nich zachycen svět, který se zdá nepravděpodobně úhledný. Žití, které se odehrává jakoby vždy připraveno pózovat hledáčku kamery. Ale; po vyfocení se tento svět žije dál, se stejnou nenuceností, jako se žil i předtím.

Fotografické obrazy čtyř spřízněných autorů evokují bažení po kráse znepokojivě zpátečnických prerafaelitů. Promlouvají něčím, co je snad příliš pěkné, aby to mohlo být snesitelné, zároveň ale málo odtažité, aby to byla nadsázka. Jejich intuitivní způsob tvorby představuje podvědomý protipól spekulativního a racionalistického přístupu v  umění. Autoři troufale balancují na hraně formálního estetismu, ale prostupování autentického života a jeho obrazů je současně ospravedlňuje. Krása je zde chápána, slovy A. Tarkovského, jako symbol pravdy. A to jí na fotografiích dodává opodstatnění.

Hledači krásy.
Obklopují se esteticky nepropustným prostředím, které je dál formuje ve všem, co dělají. Realita svého druhu. Bloumání neznámými městy, posedávání po  kavárnách nebo potulky pustou krajinou s  útočištěm v  tichém domě bez elektřiny provází neodbytná touha fotografováním vše zpřítomnit. Předivo vztahů, kterými jsou tato místa určena, uchovává a konzervuje vzpomínky na dětství, ztracená a znovunalezená stará přátelství, nové múzy a lásky i touhy daleké budoucnosti. Ruský myslitel S. L. Frank napsal: je nemyslitelné bez Ty, ale ten protiklad je smířen v  tom, že řekneme My. Bytosti na fotografiích jsou pozorovány láskyplným (nikoliv špehujícím) okem člověka s  fotoaparátem, který je touží zachytit v  momentě, kdy je jejich zakoušení krásy absolutně pravdivé. Fotografie tak vytvářejí obrazové univerzum pro lásku v  jejích různých podobách – erós, agapé i filia.

Objekty všech těchto snímků jsou lidé, jimž fotograf říká: TY. Fotograf, který není schopen udržet si dostatečný odstup od světa, ve kterém je ponořen, zároveň ale není nikdy dost blízko. Blíž se už totiž s  fotoaparátem nedá.
~Jan Fišer


Roman Franc
Narozen v roce 1983 v Brně, Česká republika. Vystudoval společenské vědy a tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a následně magisterské studium fotografie na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Od té doby se věnuje volné fotografii, s radostí fotografuje zejména středoformátovou kamerou Flexaret 6x6. Nejraději pracuje s lidmi a fotografuje jejich portréty. Organizuje a vyučuje vlastní kurzy a dílny fotografie pro soukromé i veřejné instituce s důrazem na inspirativní prostředí a zážitek. Vystavoval sám i kolektivně kromě České republiky i v zahraničí – např. v USA, Anglii, Slovensku. Jeho fotografie jsou zastoupeny v českých i světových soukromých sbírkách. Dlouhodobě fotograficky spolupracoval s kanceláří českého prezidenta Václava Havla, kterého portrétoval a s ním i řadu světových osobností.

Gabriela Kolčavová
Narozena v roce 1977 v České republice, kde také žije a pracuje jako lektorka a fotografka na volné noze. V roce 2000 dokončila magisterské studium (anglický jazyk a literatura - výtvarná výchova) na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2004 pak M.F.A. studium umělecké fotografie na University of North Texas v Dentonu v USA. Nejraději pracuje s velkoformátovou fotografií a experimentuje s možnostmi fotografických historických procesů a výtvarných postupů bez použití negativu. Přednáší a organizuje fotografické dílny pro soukromé a veřejné vzdělávací instituce. Vystavovala již na mnoha kolektivních a samostatných výstavách - především v USA, Francii, Polsku a České republice. Její fotografie jsou zastoupeny například ve sbírkách The Fine Art Museum Houston (Houston, USA) and George Eastman House (Rochester, USA).

Vojtěch V. Sláma
Narozen 6. 4. 1974 v Brně. Magistr umění na ITF Slezské univerzity v Opavě  (2009). Používá dvouokou zrcadlovku a kinofilm. V roce 2004 ukončil výstavou a vydáním knihy soubor Vlčí med (Galerie Brno). Soubor Colorjoy ukončil vydáním knihy (Artishock/Helbich)  a výstavou v Domě umění města Brna v roce 2013. Slámova práce je zastoupena v mnoha sbírkách a muzeích po celém světě (Museum of Fine Arts, Houston, and Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brazil). Jeho fotografie byly vystaveny na více než 30 samostatných výstavách u nás i v zahraničí. Získal ocenění jako Fotofest Discoveries (Houston, 2006), Frame 007 (Brno, CZ, 2007) nebo Kaunas Photo (Humour in Photography, Lithuania, 2008). Zastupuje ho Klompching Gallery v New Yorku a Photographs Do Not Bend Gallery v Dallasu.

Ondřej Žižka
Narodil se v roce 1969 v České republice. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, v současnosti je studentem dálkového magisterského studia na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Žije v Brně, kde pracuje ve svém studiu, které se specializuje na digitální tisk fotografií. Účastnil se několika kolektivních fotografických výstav v České republice, Polsku a Francii. Je spoluzakladatelem a organizátorem mezinárodní fotografické soutěže FRAMEVernisáž výstavy podporuje STAROPRAMEN


 

 

 

Místo konání:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

Od: 19.3.2014 18:30
Do: 27.4.2014

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala