Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

May 7, 2010 12:00 AM - May 14, 2010 12:00 AM

SUBSTANTIALIS CORPORIS MIXTI

Výstava se snaží rozkrýt, jak seskupení nepatrných těles (aggregatione corporum insensibilium), zahrnujících i toxické chemikálie nebo vznikajících jako vedlejší produkty spotřebního odpadu, ovlivňují podstatu našich těl i svět přírody. Kampaň OSN Bezpečná planeta (Safe Planet) používá bio-monitoring lidského těla jako cestu, jak poukázat na život na této planetě více a více zatěžující břemeno jedovatých chemikálií.

Při příležitosti osmnáctého zasedání Komise pro udržitelný rozvoj pořádá Bezpečná planeta: Kampaň OSN za zodpovědnost za nebezpečné chemikálie a odpady (Safe Planet: the United Nations Campaign for Responsibility on Hazardous Chemicals and Wastes) výstavu:

Substantialis Corporis Mixti

(Substantial Form of the Blended Body)

SPOLEČNÁ VÝSTAVA BASILEJSKÉ, ROTTERDAMSKÉ A STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY

Název výstavy Substantialis Corporis Mixti je převzat ze středověkého textu Tomáše Akvinského o chemii De Mixtione Elementorum (O spojování prvků, cca 1272).

Výstavy se účastní:

Anila Agha

Barbara Benish

Brian Collier

Santiago Cárdenas Arroyo

Christopher Edgar

Chris Jordan

Floyd Newsum

Lynn Randolph

Miloš Šejn

Sharon Sprung

Kurátor: Mark Cervenka, Director, O’Kane Gallery, University of Houston-Downtown

Autoři výstavy: Mark Cervenka a Michael Stanley-Jones

Výstavu organizuje Program OSN pro životní prostředí (UNEP) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) s podporou Vlády České republiky.

 

Venue:

321 East 73rd Street
NY 10021 New York
United States

Date

From: May 7, 2010 12:00 AM
To: May 14, 2010 12:00 AM

Organizer:

České centrum


Remind me
This event has already started.