Naučte se česky!

České centrum New York nabízí kurzy českého jazyka, které vyučuje profesionální česká lektorka.

Kurzy se konají jednou týdně po 8 týdnů. Jednotlivé lekce trvají 90 minut.

Informační schůzka pro úplné začátečníky proběhne 30. ledna 2021 v 11 AM.

Vzhledem k současné situaci probíhají kurzy online.

V případě zájmu nás kontaktujte na: [email protected]

Cena kurzu: $280

Poznámka: Úplní začátečníci budou potřebovat učebnici Basic Czech I: Third Revised and Updated Edition December 15th 2014 od Any Adamovičové a Dariny Ivanovové, kterou najdou online nebo ve většině běžných knihkupectvích.

Registrujte se na: [email protected]Další možnosti studia češtiny

Czech and Slovak Language Center v Astorii, New York

Největší česká a slovenská škola v USA sídlí v atraktivní lokalitě Astorie. Její kurzy pro děti i dospělé s dlouholetou tradicí vzdělávají veřejnost nejen jakyzově, ale také kultuně a o historii Čechů a Slováků. Kurzy vedou certifikovaní učitelé češtiny a slovenštiny. Kromě jazykových kurzů pořádá také letní jazykové tábory pro děti.

Pro více informací klikněte zde.

Programy Velvyslanectví ČR

1.) Semestrální studijní pobyt pro krajany (v ČR)
2.) Kurz českého jazyka pro krajany (v ČR)
3.) Kurz metodiky výuky českého jazyka (v ČR)

Pro více informací o programech a podmínkách účasti klikněte zde.

Krajánek ve světě

Projekt distanční výuky, který je připraven ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy (odbor školství, mládeže a sportu, oddělení koncepce a projektů) a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy první ročník distanční výuky pro české děti žijící v zahraničí. Po odborné stránce je projekt konzultován s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (O 210). Ve školním roce 2020 – 2021 budou otevřeny pilotní třídy na úrovni 1. a 2. třídy ZŠ. Projekt je plánován jako mnoholetý s postupným nárůstem tříd. Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rovný přístup ke vzdělávání pro české děti dlouhodobě pobývající v zahraničí a nastavit úroveň a rozsah výuky tak, aby byla ověřena reálná možnost splnění očekávaných výstupů podle §18 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005Sb. a přípravy žáků ke zkoušce v kmenové škole.

Distanční online výuka českého jazyka je uzpůsobena specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Projekt je zaměřen především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich potřeby).

Více informací zde


Také doporučujeme:

  1. České filmy, knihy, časopisy, křížovky a jiné zboží: www.slovczechvar.com
  2. Český průvodce po New Yorku: www.travelamerica.cz
  3. Skupinová setkání Čechů: www.meetup.com/czech-8
  4. Bohemistika: www.slavic.columbia.edu

Rádi bychom vás také pozvali do knihovny Českého centra – najdete u nás přes 3,000 knih v češtině i angličtině a mnoho českých autorů přeložených do angličtiny. Poskytujeme i absenční výpůjčky.

Navštívit nás můžete v pracovní dny Po-Pá od 10 do 18 hodin.
Upozornění: Naše knihovna je v současné době pro veřejnost zavřena.Překlady CZ <--> ENG

Soudní (úřední) překlady

B&T Importing, LLC
Vladimír ŠULC

357 West 36th Street, 4th Floor, New York, NY 10018
Tel.: (212) 725 9845, Cell: (347) 754 1158
Fax:: (212) 683 8516
Email: [email protected]
Webová stránka: www.cztrans.com

SKRIVANEK TRANSLATION SERVICES NORTH AMERICA
Daniela Sassman, Branch Manager

140 Broadway, 46th Floor, New York, NY 10005
Tel.: 646 708 1714
Email: [email protected]

Členové American Translations Association

(potřeba oficiálního ověření překladu)

TRANSLATION ACES, INC.,
29 Broadway, Suite 1501, New York, NY 10006
Tel.: (212) 269-4660
Fax: 646-553-2975
E-mail: [email protected]
Webová stránka: www.translationaces.com

Rev
222 Kearny St, 8th Floor San Francisco, CA 94108
Tel.: 888-369-0701
Email: [email protected]
Webová stránka: http://www.rev.com/

thebigword Inc
250 W 57th St #420, New York, NY 10019
Tel.: +1-646-770-8000
Fax: (646) 770 8111

KERN Corporation
52 Vanderbilt Avenue, Suite 1503, New York, NY 10017
Tel.: (212) 953 2070
Mobil: (646) 298 0757
Fax: (212) 953 2073
Email: [email protected]
Webová stránka: www.e-kern.com

Bohoslužby v češtině a slovenštině

Our Lady of Mount Carmel

Neděle 10:30, mše v češtině/slovenštině
Adresa: 23-25 Newtown Ave, Astoria, NY 11102
Tel.: (718) 278-1834
email: [email protected]