Loos a Plzeň

21. 01. 2021 19:00 11. 03. 2021 Galerie Českého centra New York

V roce 2020 uplyne 150 let od narození Adolfa Loose (1870¬—1933), celosvětově uznávaného klasika moderní předválečné architektury s moravskými rodovými kořeny, který svým myšlením i samotnými realizacemi ovlivňoval soudobou architekturu a inspiroval pozdější dění a směřování současné architektury v mezinárodním měřítku.

Vernisáž proběhne 21. ledna od 19 hodin (ET) 

Online na Facebooku Českého centra ZDE

Výstava bude otevřena pro návštěvníky v omezeném režimuKaždou středu odpoledne od 13 do 16 hodin, rezervace nutná. Vstup je zdarma a omezen pouze pro jednotlivce, páry a rodiny.

Česká centra se rozhodla vzdát Adolfu Loosovi hold samostatným výstavním projektem, který má za cíl představit Loosovu unikátní interiérovou tvorbu, vzniklou v rámci architektova dlouhodobějšího působení v Plzni v první třetině 20. století, která není širší zahraniční veřejnosti příliš známá. Tento významný segment Loosovy tvorby již byl v ČR kontextuálně reflektován výstavou LOOS – PLZEŇ – SOUVISLOSTI připravenou Západočeskou galerií v Plzni. 

  • Součástí doprovodného programu bude online diskuze s odborníky a online koncert vysílaný živě z interiéru Adolfa Loose v Plzni.

Vybrané interiéry pak byly po renovaci městem Plzeň systematičtěji zpřístupněny prostřednictvím programu Evropského hlavního města kultury, jímž byla západočeská metropole titulována v roce 2015. Loosovy interiéry v Plzni jsou zpřístupněny i v současnosti. Pro více informací klikněte zde Adolf Loos Plzeň. Projekt Českých center z obou premis vychází a s oběma subjekty navázal komunikaci a spolupráci.

Multimediálni výstava představí nejvýznamnější zjištění, k nimž badatelská práce Západočeské galerie v Plzni došla od roku 2010. Smyslem je předně usazení Loosova díla v Plzni do souvislostí. Přiblíženy budou okolnosti vzniku prvních prací už po roce 1907 a klíčový význam širší rodiny Hirschovy a Beckovy a jejich vazby na Vídeň. 

Pozornost se zaměří také na architektův tvůrčí návrat do Plzně v roce 1927 a práci pro širší rodinu Brummelovu a Semlerovu a také pro manžele Voglovy, Krausovy a četné další investory. Součástí bude také popis osudů rodin i bytů od roku 1939 až po současnou obnovu a zpřístupnění několika z bytů a navázanou spolupráci s několika rodinami žijícími dnes v Austrálii, Velké Británii a USA.

Projekt vzniká za spolupráce se Západočeskou galerií v Plzni (pod autorským vedením Petra Domanického), s městem Plzeň, která se kdysi rozhodla Loose přijmout do své historie a s Rakouským institutem v New Yorku.

Zdravice primátora města Plzně Martina Baxy:

Zdravice ze Západočeské galerie pro New York:

Partneři této události

Informace o události

  • Název události: Loos a Plzeň
  • Datum: 21. 01. 2021 11. 03. 2021
  • Čas: 19:00
  • Místo konání: Galerie Českého centra New York

Podobné události