Online | Koncert: Česká mše vánoční

17. 12. 2020 27. 12. 2020 Online událost

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby z roku 1796 patří mezi vánoční klasiku. Budeme tak vysílat záznam z Dvořákova komorního orchestru pod vedením Libora Peška a Kühnova smíšeného sboru pod vedením Pavla Kühna. Záznam bude dostupný do 27. 12. 2020 na našich Facebookových stránkách.

Sledujte na Facebooku Českého centra New York

Česká mše vánoční s podtitulem "Hej mistře, vstaň bystře" Jakuba Jana Ryby (1765-1815) se stala nejznámějším dílem jednoho ve své době z nejvzdělanějších českých kantorů a muzikantů, který svůj životní osud spojil s působením ve školských službách v malém městečku Rožmitále pod Třemšínem.

Ryba v Rožmitále vyvíjel mnohostrannou činnost osvětovou, didaktickou, literární a zejména hudební. V jeho skladatelském odkazu nalezneme řadu mší na latinský text, ale jen jednu na text český. Ryba v tomto případě použil vlastní české podání příběhu o narození Krista v Betlémě po vzoru lidových jesličkových her.

Od prvního provedení o Vánocích roku 1796 v barokním kostelíku Povýšení sv. Kříže se Rybova česká mše postupně stala symbolem českých vánočních svátků a je v hojné míře provozována dodnes.

V tomto kostele byla mše natočena v provedení skvělých sólistů, sboru pod vedením dirigenta Libora Peška i za zvuku původních barokních varhan z roku 1750 na něž Jakub Jan Ryba každou neděli 27 let hrával. Zimní atmosféra a dobové kostýmy dodávají koncertu mimořádnou vánoční atmosféru.

Koncert je doplněn záběry na unikátní Třebechovický Proboštův betlém, který je jediným betlémem v České republice prohlášeným za národní kulturní památku (v roce 1999). Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen ze dřeva před více než sto lety. Na ploše 6,9 x 1,9 x 2,2 metry se nachází více než 2 000 vyřezávaných dílů. Od června 2015 do března 2016 probíhalo restaurování Třebechovického Proboštova betlému za finanční podpory EHP fondů a Norských fondů 2009–2014, Královéhradeckého kraje. Restaurování probíhalo přímo v expozici muzea a návštěvníci mohli restaurátory vidět při práci.

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

  • Dvořákův komorní orchestr, dirigent: Libor Pešek
  • Kühnův komorní sbor, sbormistr: Pavel Kühn
  • Varhany: František Xaver Thuri
  • Sólisté: Jitka Soběhartová, Marie Mrázová, Vladimír Doležal, Richard Novák
  • režie: Jan Bonaventura
  • stopáž: 46 min.
  • © BVA International

Informace o události

  • Název události: Online | Koncert: Česká mše vánoční
  • Datum: 17. 12. 2020 27. 12. 2020
  • Adresa: Online událost

Podobné události