Umělecká online rezidence UN/MUTE - 10002

12. 02. 2021 13:00 09. 05. 2021 Online událost

UN/MUTE - 10002 je umělecká online rezidence, propojující umělce z New Yorku a Evropy, ve které se účastní česká umělkyně Marie Lukáčová. V rámci projektu UnMute spolupracuje České centrum v New Yorku s dalšími evropskými kulturními instituty v New Yorku a galerií Undercurrent v DUMBO v Brooklynu na organizaci této umělecké rezidence, která poskytuje jedinečnou platformu pro mezinárodní výměnu a podporuje aktivní spolupráci mezi evropskými a americkými umělci v době, kdy je cestování omezené nebo nemožné.

Česká účast je zajištěna v rámci partnerské spolupráce se Společností Jiřího Chalupeckého a platformou Hope Recycling Station a s jejich finanční podporou. 

Rezidence UN/MUTE-10002, začala 12. února loterií ve které naše reprezentující umělkyně Marie Lukáčová získala ke spolupráci partnerku z New Yorku Emily Shanahan. Dohromady spolu tvoří tým pro spolupráci s názvem Stream, který v nadcházejících měsících vyvine originální umělecký projekt spolu s devíti dalšími evropsko-americkými uměleckými týmy, které nesou jména jako Bug, Mouse a Cloud. Příběh a vývoj projektu můžete sledovat na této stránce a každý týden na unmute.nyc. Závěrečné výsledky projektů UN / MUTE-10002 budou prezentovány 9. května.


Tým Stream: Marie Lukáčová a Emily Shanahan

Druhý týden rezidence:  Emily a Marie se setkávají poprvé a seznamují se s tématy a médii své umělecké tvorby.

Marie Lukáčová je jednou ze tří zakladatelek feministické skupiny Čtvrtá vlna, která v roce 2017 iniciovala veřejnou debatu na téma sexismu na univerzitách. Pracuje především v médiu videa a videoinstalace, přičemž její filmy přetvářejí znaky vypůjčené z oblasti politiky, mytologie, geologie nebo vědy. Pohybují se napříč různými časovými rovinami a lokacemi a skrze specifické narativy i poetiku se vyjadřují k otázkám nejisté budoucnosti. Svou práci Lukáčová představila především v rámci nezávislé české galerijní scény, ale také například ve Vratislavi, Lublani nebo Stuttgartu. Je absolventkou pražské UMPRUM, studovala také na brněnské Fakultě výtvarných umění VUT a Kunstakademie Mainzl v Německu.

https://www.marielukacova.com

Emily Shanahan je brooklynská umělkyně, která ve své tvorbě užívá výhradně video a nová média. Studovala na Kalifornském institutu umění, kde  získala MFA a také absolvovala nezávislý studijní program Whitney Musea. Její práce byly vystaveny v Norsku, Německu, Singapuru, Kanadě a Spojených státech. V roce 2019 získala grant Kanadské rady pro výzkum a tvorbu umění a získala letní stipendium od nadace Terra pro americké umění ve francouzském Giverny. V roce 2016 se zúčastnila seminářů Nového muzea: (Dočasné) sbírky nápadů. Její první umělecká kniha, The Tick vs. the Hum, byla vydána nakladatelstvím Golden Spike Press a je zařazena ve sbírce knihovny Whitney Musea. Její nejnovější umělecká kniha Work Life Harmony byla vydána společností Sming Sming Books a je zařazena do sbírky San Francisco Museum of Modern Art Library.

https://emilyshanahan.com

UN/MUTE  si klade za cíl vytvořit jedinečný prostor pro spolupráci v době, kdy kovid znemožnil umělcům cestovat, účastnit se rezidencí, využívat ateliéry, vystavovat a fyzicky se sdružovat.  UN/MUTE je online rezidence, která poskytuje umělcům z Evropy a New Yorku důležitou příležitost pro výměnu a spolupráci a propojuje zdroje z globálního kulturního epicentra v New Yorku.  UN/MUTE-10002 sleduje příběhy deseti evropských umělců, kteří ještě nikdy nenavštívili New York, a deseti umělců se sídlem v New Yorku, spárovaných do týmů po dvou. Společný tvůrčí proces každého týmu se bude odehrávat v sérii videozáznamů na platformě Zoom.

UN / MUTE-10002 je projekt EUNIC NY a galerie Undercurrent, realizovaný s finanční podporou od EUNIC - Evropského institutu pro kulturu Evropské unie - sítě národních kulturních institutů a organizací v Evropě. Mezi zúčastněné umělce patří: Eren Aksu (Německo), Aaron Bezzina (Malta), Will Calhoun (NYC), Sanne De Wilde (Flandry, Belgie), FOQL (Polsko), Gabrielė Gervickaitė (Litva), Kris Gray (NYC), Sophie Guisset (Valonsko-Brusel, Belgie), Kyle Hittmeier (NYC), Mo Kong (NYC), Yi Hsuan Lai (NYC), H. Lan Thao Lam (NYC), Marie Lukáčová (Česká republika), Olesja Katšanovskaja – Münd (Estonsko), Sheila Maldonado (NYC), Barbara Maria Neu (Rakousko), Emmanuel Massillon (NYC), Alex Mirutziu (Rumunsko), Emily Shanahan (NYC) a Sydney Shavers (NYC). 

Tento projekt spoluorganizuje Czech Center New York, Austrian Cultural Forum New York, Wallonia-Brussels International in New York, Delegation of Flanders to the USA, Goethe-Institut New York, Arts Council Malta in New York, Polish Cultural Institute New York, Romanian Cultural Institute, Hope Recycling Station, Jindřich Chalupecký Society. Projekt podpořila Delegace Evropské unie ve Spojených státech.

Loterie 

První týden: Marie sdílí pětiminutovou selfie o jejím životě mimo uměleckou tvorbu.

První týden: Emily sdílí pětiminutovou selfie o jejím životě mimo uměleckou tvorbu.

Třetí týden: Emily a Marie diskutují o své video tvorbě a tématech vztahu člověka a přírody.

Informace o události

  • Název události: Umělecká online rezidence UN/MUTE - 10002
  • Datum: 12. 02. 2021 09. 05. 2021
  • Čas: 13:00
  • Adresa: Online událost
  • Organizátor: Czech Center New York, EUNIC NY, Undercurrent

Podobné události